Korpset i dag

Snarøya Skoles Musikkorps har høsten 2018  75 aktive musikanter i de tre korpsene våre. Korpset rekrutterer medlemmer fra både Snarøya og Storøya skole. Man kan være med i korpset til man går ut av 3. videregående. 

Korpset har tradisjonelt lagt stor vekt på å tilby elevene profesjonell opplæring  og de fleste av våre dirigenter og instruktører har høyskoleutdannelse innen musikk og pedagogikk.

Vi gir opplæring på fløyte, klarinett, saksofon, trompet, kornett, baryton, trombone, tuba og slagverk. En del av undervisningen foregår i regi av Musikk- og Kulturskolen i Bærum.

Korpsets omsetning er på nær 1 million kroner. Hovedinntektskilden er to årlige loppemarked, hvor barna og foreldre selger lopper på skolen. Loppemarkedet er hektisk, sosialt og gøy – både barn og voksne synes det er utrolig morsomt å selge! Våre største utgifter er lønn til undervisning og dirigenter. 

Korpset har et fantastisk miljø, både blant barna og de voksne. Det store antallet aktive gjør at alle oppgaver fordeles slik at vi unngår at noen få gjør alle oppgavene.

Korpset er delt i 3 grupper; aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Høsten 2013 startet korpset et prøveprosjekt i samarbeid med Snarøya skole som heter "Korps i skolen" som har vært en stor suksess. Dette har skolen og korpset valgt å fortsette og vi er nå på tredje året med samarbeidet. Les mer om Korps i skolen under egen fane.

Aspirantkorpset

Aspirantkorpset er det første korpset elevene starter i. Eleven tilbys instrument i 3. klasse. Elevene tilbys opplæring gjennom korpset (eller Musikk- og kulturskolen i Bærum) samt fast plass i aspirantkorpset. Våren 2016 har aspirantkorpset 29 medlemmer.

For å bli med i aspirantkorpset må eleven ha valgt et instrument og få opplæring på sitt instrument gjennom individuelle spilletimer med spillelærer. Aspirantkorpset spiller enkle stykker slik at alle kan være med selv etter kort tid med eget instrument.

Formålet med aspirantkorpset er å lære gleden av å spille alene og sammen med andre. Aspirantkorpset får tilbud om seminar og fellesarrangementer. Aspirantkorpset deltar på årlig korpstur/seminar på Kvitfjell i januar. Aspirantkorpset har også i flere år deltatt på Aspirantkorpsfestivalen i Skien i juni.

Elevene spiller i aspirantkorpset i ett år før de kommer inn i juniorkorpset.

Juniorkorpset

Juniorkorpset er for de musikantene som begynner å beherske instrumentet sitt og de som er blitt veldig flinke. Juniorkorpset er delt i to grupper I og II. På høsten spiller de to gruppene litt for seg og litt sammen slik at de yngste juniorene lærer av de eldste samt at de eldste får litt egen tid til egen utvikling og får en gradvis tilnærming til hovedkorpset. På våren spiller de to gruppene sammen frem til vårkonserten. De eldste juniorene får spille på 17. mai sammen med hovedkorpset. 

Juniorkorpset er med på stevner med hovedkorpset og reiser også vanligvis på korpstur med hovedkorpset tidlig på høsten. I dag er det totalt 29 medlemmer fordelt på junior 1 og junior 2.

Hovedkorpset

Hovedkorpset er for de mest erfarne og viderekomne. Det tar lang tid å bli en fullært korpspiller og det er vanlig å bli med i hovedkorpset fra 6. klasse. Korpset har også medlemmer fra ungdomsskolen og videregående. 

Hovedkorpset spiller variert musikk som passer fra 17. mai, til kammerkonserter, kirkekonserter samt egne temakonserter. Musikantene har fremdeles privattimer på instrumentet sitt og flere er også med i mindre grupper og ensembler. I dag består hovedkorpset av 24 medlemmer.

Nyeste kommentarer

29.11 | 13:25

Hei. En kjøper av Mortensrud skolemusikkorps’ julekalender vippset ved en feil kr 150 til dere igår! Kunne dere Vippse oss tilbake? Vipps 55915. Tusen takk! Beklager!

19.09 | 07:38

Blir det noe høstloppemarked i år - 2021?

06.01 | 10:17

Vet dere om det blir noe loppemarked våren 2021? Uansett, finnes det noen mulighet for å levre inn lopper allerede nå? Mvh Nina Reiersen

08.09 | 08:00

Hei! Er det planlagt noe loppemarked for høsten 2020, eller er alt corona-utsatt?

Del denne siden